Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert samt oechslevikten

Hemmaframställning av Vin är en bok författad av Kjeld Erlandsen som tar upp flera goda råd för att lyckas med vinbryggningen. Bland annat finns det noga beskrivet om viss viktig utrustning. För den oinvigde kan det så klart vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Särskilt är det på sin plats att lyfta fram hävert och oechslevikten.

För att förenkla omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert består av ett par rör, en slang med tillhörande slangklämma, för att ha möjlighet att sluta slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir flexibel för alla jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp omkring 5 cm hög som innebär att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därefter ska jäskärlet varsamt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är betydelsefullt att jämt göra rent häverten efter bruk. Rester av vin kan nämligen lätt surna och kan bringa risk att smitta vinet med bakterier.

Då och då händer det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader hett vatten. Därefter kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte tycker att somliga mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är oechslevikten. Det är en flytvikt som används åt att räkna ut mängd socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser undan utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha förbindelse med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och ska vara nog stort så att oechslemätaren får utrymme. En lagom volym på mätglas brukar utgöra 100 ml. Det är betydelsefullt att ha i åtanke att det inte varje gång är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Varierande frukter samt bär innehåller varierande mängder extraktämnen som ju kan variera utslaget.

Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade åt samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men givetvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns oerhört många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning populär.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att dessutom ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som kanske har bryggt några vinsatser kanske vill prova med varierande bär, frukter och juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar erhålla avvikande karaktär, stundtals påtagliga men mestadels särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan ständigt uppstå, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt rent. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man bör undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera plats för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att uppdaga skillnader är ett bra råd att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in samtliga data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Enkel och flexibel hembryggning av vin

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flertal av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand sedan till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men givetvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns enormt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är ännu trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att dessutom ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska leda till vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med varierande bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledning.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats brukar erhålla annorlunda karaktär, till och från påtagliga men vanligtvis ytterst marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en bra förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en central faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumstemperatur och man ska undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra råd att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noggrant in samtliga data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noga, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Hembryggning med glycerinet (glycerolen) eller såpbubblor med glycerin, det är frågan?

Inom hembryggning används glycerin som smakförbättrare. Det är glycerin som skänker fyllighet i vin.

Glycerin kan tillsättas i vin, mjöd och cider. Det funkar vanligtvis på alkohol som gin och även i öl, man får prova sig fram.

Vinjäst producerar glycerin under jäsningsprocessen men har man snålt med frukt eller vissa vinjäster så kan det bli för lite. Ett sådant vin har för lite fyllighet och smaken drar åt vattningt.

Man kan sätta till glycerin (glycerol) när som helst i processen men utan tvivel är det bäst när vinet ska buteljeras eller drickas. Doseringen är 1-5 g per liter vin. 1 gram glycerin (glycerol) per liter vin brukar räcka mer än väl.

Glycerin ser till att såpbubblorna blir riktigt stora

Såpbubblor fascinerar både vuxna samt barn. Ifall du gillar att göra egna bubblor men anser att det är ledsamt med de små som man får till med vatten och diskmedel så bör du prova en mix med glycerin, också kallat för glycerol.

Glycerinet finns i många produkter som finns i ditt hem som fuktgivare i hudprodukter, tvålar, tandkräm och till och med i flera matvaror och drycker. I vin är det glycerin som skänker fylligheten.

Vad är glycerol och är det verkligen säkert att göra såpbubblor till barnen med detta?

Glycerol är en trevärdig alkohol som man finner i fett och som har formen av en vätska som inte har någon färg alternativt lukt. Man finner glycerinet på skilda håll i naturen och till och med i vår egen kropp.

Glycerin

Det var sannerligen en svensk apotekare vid namn CW Scheele som upptäckte att man kunde få fram glycerin från olivolja via en kemisk process som går ut på att man delar upp en molekyl i två olika delar.

Man kan framställa glycerinet på syntetisk väg och det finns även vegetabiliska (bildas vid alkoholjäsning och kan separeras ut och säljas) och animaliska varianter av det.

Ifall du vill glycerin inhandla så kan du handla det online som på allt-fraktfritt.se eller på ett lokalt apotek. Då glycering används som smakförbättrare i vin (1-5 g per liter) kan det vara lönt att dessutom titta på hembryggning.se. Det här är en legal produkt som är rätt bra att ha hemma för dagar då man behöver lite naturlig och rolig nöje till de små.

Så gör du hemmagjorda stora såpbubblor med glycerol

Såpbubblor med glycerin är en höjdare för de kan bli riktigt stora. Allt du behöver är vatten, glycerinet, lite socker och så vanligt diskmedel. Mixa ihop i en skål och doppa därpå det arbetsredskap som du vill skapa bubblorna med i denna.

Man kan göra en egen ram med två pinnar och två snören som man spänner mellan pinnarna. Det här är ett arbetsredskap som är lätt att doppa i glycerinlösningen. Sedan så är det bara att föra verktygen framåt i luften varefter bubblorna kommer att skapas. Klicklänk till mera info.

Såpbubblorna är bäst att pyssla med utomhus men man kan även leka med dem i badrummet. Man kan faktiskt göra bubblorna med armar och händer genom att tvåla överkroppen med glycerinlösningen eller fullständigt vanlig duschkräm med hög glycerinhalt.

Genom att framställa en cirkel framför överkroppen med armarna så får man stora bubblor som därpå kan flyga ut över badrumsgolvet. Detta är något du kan prova på badhus där man brukar ha glycerinrik tvål i duscharna.

Men är inte glycerin farligt att nyttja hemma?

Den som undrar “är glycerin farligt?” bör ta en glimt på alla produkter som finns i hemmet och som innehåller denna produkt. Om man har en glycerolflaska så är den i sig icke farlig. Ifall man även har lite salpetersyra i hemmet så kan det dock vara läge att hålla dessa två ämnen långt från varandra.

Om man blandar salpetersyran och glycerinet så får man nitroglycerin och det är farligt. Tappar man en behållare med denna blandning i golvet så får man en grann liten explosion. Det här bör du självklart undvika men det vanliga glycerinet är helt säkert att använda sig av för lek, mat, dryck samt för hudvård.

Experimentera att göra bubbel vin

Att anrätta sitt eget mousserande vin kan vara en mycket invecklad arbetsgång om man väljer att göra det igenom den traditionella “Methode Champenoise”.

Cider vinsats finns på http://allt-fraktfritt.com/hembryggning-20.

Men det finns en alternativ förfarande som ger fantastiska resultat med ett minimum utav möda.

Även mousserande vin kan göras från en mängd annorlunda material, Chardonnay, Pinot Noir samt Riesling är de föredragna druvsorterna.

Det är bäst att begagna en välsmakande kvalitet alla druvor alster för att göra champagne.

Du kommer att tarva en hydrometer före du börjar anrätta din ”champagne”.

Dessa kan köpas ganska billigt på webben.

Det är viktigt att utgångspunkten visar emellan 1, 070 och 1, 080 samt inte högre.

Därjämte behöver man ett basal hembryggningspaket för de initial bryggningsstegen.

Jag föreslår att du nyttjar ölbryggning kapsyler (inte att förväxla med kronkorkar och buteljeringshattar), eftersom de skall funka som en preliminär tryckhållare.

Du behöver oxå en kapsyltång samt ett litet antal hattar för den sekundära bryggningen (till skillnad från bryggning av andra drycker kräver bubbel flertal faser).

1) Starta med ditt bas vin. Följ de vanliga förfarandena för att göra vitt vin opp till slutet av jäsningen.

2) Så inom kort jäsningen har upphört, använd hävert för att flytta vinet till en öppen hink.

Vinet skall vara en del grumligt, om inte addera en del jästsediment från botten utav jäsningskärlet.

3) Gör en simpel sockerlag med 25 gram rörsocker per liter vin.

För att göra denna sirap, värm en mixning utav en del vatten samt två delar socker (räknat på volym). Värm till kokpunkten.

Blandningen blir till sirap när kokpunkten är nådd.

4) Rör om sockerlag, försiktigt men grundligt, i vinet.

5) Nästa steg är buteljering med hävert, flytta vinet omedelbart till champagneflaskor använd endast flaskor för mousserande viner, andra glasflaskor kommer inte att kunna hantera det tryck som byggs upp.

6) Ställ flaskorna upprätt på en sval plats i 3 månader.

Vinet ska vara färdigt idag med viss sediment på botten, om inte låt stå i ytterligare en månad eller tills det är kristallklart.

Sedan denna period låt dem stå i kylskåp vid 0 C att utfälla kristaller över jästen.

Detta kommer att assistera hålla ned jästen när du häller upp.

När flaskorna ska öppnas är en känslig ingrepp där det mesta av innehållet kan spruta ut om du inte gör det på rätt fason.

Såvida man inte är en champion på denna färdighet kan detta antagligen vara ett bra förslag:

Hastighet är det väsentliga i denna ingrepp om man önskar behålla det mesta utav din mousserande vin.

Placera en tom mottagare på en vinkling framför flaskan som du också vinklar samt avlägsna locket på flaskan.

Det tar lång exercis att åstadkomma att flaskan kan öppnas utan att innehållet sprutar ut.

Men om det idag finns något som heter ”imponatoreffekt” så är den 100 % när du öppnar din första egentillverkade champagneflaska i glada vänners lag.

Jag innehar inte skrivit något om den vanliga vintillverkningen som behövs som bas till detta, alla komplement för detta hittar man enkelt online.

Hemmaframställning av Vin

Både nybörjaren och den lite mer rutinerade hemmabryggaren av vin bör kolla upp boken Hemmaframställning av Vin. Den är fullproppad med massor av goda tips och råd.

Vin är en fantastisk ljuvlig dryck som kan avnjutas i många olika sammanhang. Och olika sorter passar olika bra till olika mat o.s.v. Det gör att det finns mycket att utforska vad gäller vin. Dessa är de främsta anledningarna till att många har ett starkt brinnande intresse för vin. Primärt att dricka vin, men givetvis även all form av fakta om vin, som exempelvis druvsorter, framställning m.m.

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att privatpersoner framställer sina egna viner i sina hem. Det har blivit både enklare och processerna har blivit förfinade. Att hemmaframställning av vin faktiskt är relativt enkelt är det alldeles för många som inte tror. Det är typiskt att människor har funderat på att börja brygga hemma men avstår för att de tror att det är för svårt. Det är viktigt att inte tillåta sig avskräckas av ens okunskap. Det krävs lite självförtroende precis som inför allting annat vi tar för oss.

Många ser hemmaframställning av vin som en rolig hobby. För en del har det inte funnits speciellt mycket av intresse att sysselsätta sig med på fritiden förrän de upptäckte intresset för att brygga vin hemma. Dessutom är det lockande att man kan spara ganska mycket pengar på att brygga eget vin.

Idag är det många vinexperter som arbetar med att ständigt förfina metoder och verktyg för vinframställningen överlag. Ett övergripande mål som i princip gäller all form av vinframställning är att lämna så lite som möjligt åt slumpen. Till exempel tillkommer ständigt flera nya ingredienser med förbättrad kvalité som påverkar slutresultatet. I synnerhet påverkar vissa nya vinjäster så att mindre i bryggningen lämnas åt slumpen.

Och allt det arbetet som vinexperterna ägnar sig åt påverkar även våra förutsättningar för att brygga vin hemma. Det är även möjligt att inom kontexten för hemmabryggning lämna så lite som möjligt åt slumpen.

För att komma igång och brygga eget vin hemma krävs en del nödvändig utrustning. Det är framför allt ett jäskärl, en gummihätta med jäsrör och en hävert som krävs för att ha möjlighet att sätta sin första sats.

Innan man påbörjar sin första bryggning gäller det att hitta ett bra recept att följa. Det är viktigt att följa det till punkt och pricka. Se också till att noga anteckna allting som behövs. Den höga noggrannheten rekommenderas därför att det ju faktiskt tar lång tid innan en sats blir klar. Och då vore det olyckligt om all tid gått till spillo på grund av någon simpel miss. Dessutom bör all utrustning kontrolleras noga innan användning. Det är av yttersta vikt att den är ren. Om inte så finns en risk att smaken på vinet förvrängs och förstörs.

För att få reda på mer kring allting som rör framställning av vin bör man läsa boken Hemmaframställning av Vin skriven av Kjeld Erlandsen. Det är en bok som hjälpt många människor i närmare 30 år (den har utkommit i flera reviderade upplagor). I boken besvaras bland annat frågor om varför man bör använda vissa ingredienser och vilken nytta de gör. Boken innehåller även tips på nya starkviner, och behandlar frågor kring smaksättning och vinprovning.

Det bästa av allt är att boken endast finns några knapptryck bort. Den finns nämligen tillgänglig gratis som e-bok på landets samtliga bibliotek. Det innebär att du kan läsa den direkt på skärmen eller på din läsplatta. Registrera ett konto för e-böcker via ett bibliotek så är du igång.

Hemmaframställning av Vin är boken du måste läsa för att få svar på alla dina frågor om vinframställning.

Hemmaframställning av vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar producera gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin minsann ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är väldigt betydelsefullt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är fantastiskt för att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett förträffligt hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens och processens skull att utförligt importera mätuppgifter i en detaljerad bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.

Brygg ditt eget vin hemma

Nu för tiden har vinsatser för hemmabruk med tillhörande utrustning utvecklats avsevärt, och det har blivit betydligt enklare att brygga sitt vin. Det är dock angeläget att noga planlägga sin bryggning för att få vinet i rätt smakriktning redan från start.

Inom den traditionella vinindustrin ska vindruvor användas för att det i enlighet med EU:s definitioner ska få kallas vin. Men när vin framställs hemma är det vanligt att brygga på allehanda bär och frukter.

Om man använder sig av exempelvis bär så måste de först krossas och blandas ihop med vatten. Det är betydelsefullt att kärlet är noggrant rengjort inför förjäsning. Tänk på att sålla bort dåliga bär och rensa bort kvistar. Minsta lilla kvist kan förställa den förväntade smaken på vinet. Kvistar gör även vinet syrligare vilket kan bidra till mögel.

På jästpaketen brukar det stå hur hög sockerhalten ska vara i vinsatsen. För att mäta sockerhalten används en ochelemätare. Oftast får man hälla i socker då bären inte är söta nog. Om vinet ligger i jäsning kan det finnas relativt mycket kolsyra i provet som måste undan för att mätvärdet ska bli bra. Det blir oftast fel densitet på provet när det är kolsyra. Genom att vispa vinet i ett litermått inför provtagning kan man emellertid få undan en markant mängd av kolsyran. Tänk dessutom på att tappa upp provet utan rester av frukter eller bär då det är faktorer som också påverkar densiteten.

När förjäsningen är färdig ska musten silas över till ett nytt kärl – ett s.k. jäskärl. Var noggrann med att inte få med något annat än enbart vätska ned i jäskärlet. Pressa ur den sista saften ur bären för att erhålla mer smak. Vinet bör jäsa i ungefär 2-4 veckor beroende på vilken variant av vinsats det är. Exempelvis så påverkar jästtypen tiden.

Tappa därefter upp vinet och filtrera det. Ha i vinsvavla för att vinet ska konserveras bättre. Häll i ännu lite vinsvavla efter en månad och avvakta sedan en månad till innan upptappning av vinet.

Var grundlig med att skölja ur hinkar och kärl noggrant efter bruk. Det ultimata är att nyttja oparfyrmerade rengöringsmedel ifall man inte vill riskera att dofter ska sitta kvar. När vinet ska provsmakas är det bra att ha ett fat att lägga skopor, mätglas samt oechslemätaren på. Locket till hinken bör placeras rättvänd på en större skål så att föroreningar inte kommer i förbindelse med den sida som befinner sig inåt i hinken.

I över 30 år har Gert Strand AB haft erfarenhet av hembryggning, och erbjuder ett väldigt utbud som hjälper dig att nå målet. Företaget har specialiserat sig speciellt på vinsatser för vinbryggning, och har som utgångspunkt att bryggning ska vara enkelt. De levererar samma produkter till den etablerade vinindustrin men erbjuder också mer anpassade produkter för hemmabruk utan att för den skull tumma på kvaliteten. Gert Strand AB saluför även aktivt kol och speciell vinjäst som är produkter som flertal hemmabryggare använder sig av.

Hemmaframställning av Vin

Både nybörjaren och den lite mer rutinerade hemmabryggaren av vin bör kolla upp boken Hemmaframställning av Vin. Den är fylld med mängder av goda tips och råd.

Vin är en enastående härlig dryck som kan avnjutas i massor annorlunda kontexter. Och olika sorter passar olika bra till olika mat o.s.v. Det medför att det finns mycket att utröna vad gäller vin. Dessa är de främsta anledningarna till att flera har ett starkt brinnande intresse för vin. Primärt att dricka vin, men självklart även all typ av fakta om vin, som till exempel druvsorter, framställning m.m.

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att privatpersoner framställer sina egna viner i sina hushåll. Det har blivit både lättare och processerna har blivit förfinade. Att hemmaframställning av vin rentav är relativt lätt är det alldeles för många som inte tror. Det är typiskt att människor har funderat på att börja brygga hemma men avstår för att de antar att det är för komplicerat. Det är betydelsefullt att inte medgiva sig avskräckas av ens okunskap. Det krävs en aning självförtroende precis som inför allting annat vi tar för oss.

Flera ser hemmaframställning av vin som en skojig hobby. För en del har det inte funnits särskilt mycket av intresse att sysselsätta sig med på fritiden förrän de upptäckte intresset för att brygga vin hemma. Därutöver är det lockande att man kan spara tämligen mycket pengar på att brygga eget vin.

Idag är det massor vinexperter som arbetar med att oupphörligen utveckla metoder och verktyg för vinframställningen överlag. Ett övergripande mål som i princip gäller all form av vinframställning är att lämna så lite som möjligt åt slumpen. Exempelvis tillkommer oavbrutet flera nya ingredienser med förbättrad kvalité som påverkar slutresultatet. Speciellt påverkar somliga nya vinjäster så att mindre i bryggningen lämnas åt slumpen.

Och allt det arbetet som vinexperterna ägnar sig åt påverkar dessutom våra förutsättningar för att brygga vin hemma. Det är dessutom möjligt att inom kontexten för hemmabryggning lämna så lite som möjligt åt slumpen.

För att börja att brygga eget vin hemma krävs en del viktig utrustning. Det är framför allt ett jäskärl, en gummihätta med jäsrör och en hävert som krävs för att ha möjlighet att sätta sin första sats.

Innan man påbörjar sin första bryggning gäller det att hitta ett bra recept att följa. Det är viktigt att följa det till punkt och pricka. Se även till att ingående skriva ned allt som behövs. Den höga noggrannheten rekommenderas för att det ju rentav tar lång tid innan en sats blir färdig. Och då vore det olyckligt ifall all tid gått till spillo på grund av någon simpel miss. Därutöver bör all utrustning kontrolleras noga före bruk. Det är av yttersta vikt att den är ren. Om inte så finns en risk att smaken på vinet förvrängs samt förstörs.

För att få reda på mer kring allt som rör produktion av vin bör man läsa boken Hemmaframställning av Vin författad av Kjeld Erlandsen. Det är en bok som hjälpt många människor i närmare 30 år (den har utkommit i åtskilliga reviderade upplagor). I boken besvaras bland annat frågor om varför man bör nyttja vissa ingredienser och vilken nytta de gör. Boken innehåller även tips på nya starkviner, och behandlar frågor runt smaksättning och vinprovning.

Det bästa av allting är att boken bara finns några knapptryck bort. Den finns nämligen åtkomlig kostnadsfri som e-bok på landets alla bibliotek. Det innebär att du kan läsa den direkt på skärmen alternativt på din läsplatta. Registrera ett konto för e-böcker genom ett bibliotek så är du igång.

Hemmaframställning av Vin är boken du måste läsa för att få svar på samtliga dina frågor om vinframställning.

Mousserande vin på hemmagjort vis

Den som väljer att tillverka eget mousserande vin genom klassisk “Methode “Champenoise” kan uppleva det som en oerhört krånglig procedur.

Men det finns en alternativ procedur som bidrar till fantastiska resultat med ett minimum av möda.

Även mousserande vin kan göras från en mängd diverse material, Chardonnay, Pinot Noir och Riesling är de föredragna druvsorterna. Det är bäst att använda en god kvalitet samtliga druvor produkt för att åstadkomma champagne.

Innan vi startar bör jag att det förekommer ett snabbare sätt som också ger ett smakfullare vin. Köp en vinsats från hembryggning.se vinbryggare från hembryggning.se, prisad.se eller annan marknadsplats.

Du kommer att vara i behov av en hydrometer innan du börjar brygga din ”champagne”.

Dessa kan köpas någorlunda billigt online.

Det är angeläget att utgångspunkten visar mellan 1,070 och 1,080 och ej mer.

Dessutom behöver du ett grundligt hembryggningspaket för de initiala bryggningsstegen. Jag föreslår att du använder ölbryggning kapsyler (ej att förväxla med kronkorkar och buteljeringshattar), eftersom de ska funka som en preliminär tryckhållare.

Du behöver även en kapsyltång och några hattar för den sekundära bryggningen (till skillnad från bryggning av andra drycker kräver champagne flertalet faser).

1) Börja med ditt bas vin. Följ de vanliga förfarandena för att göra vitt vin upp till slutet av jäsningen.

2) Så snart jäsningen har upphört, använd hävert för att överföra vinet till en öppen hink.

Vinet bör vara aningen grumligt, ifall inte tillägga en aning jästsediment som kommer från botten av jäsningskärlet.

3) Gör en primitiv sockerlag innehållandes 25 gram rörsocker per liter vin.

För att åstadkomma denna sirap, värm en blandning av en andel vatten och två andelar socker (räknat på volym). Värm till kokpunkten.

Blandningen blir till sirap när kokpunkten är nådd.

4) Rör om sockerlag, försiktigt men noga, i vinet.

5)

Kommande moment är buteljering med hävert, överför vinet omedelbart till champagneflaskor använd enbart flaskor avsedda för mousserande viner, andra glasflaskor kommer ej att kunna handskas med det tryck som byggs upp.

6) Ställ flaskorna stående på en sval plats i 3 månader. Vinet bör vara färdigt nu med viss sediment på botten, om inte låt stå i ytterligare en månad eller till dess det är kristallklart.

Efter denna period låt dem stå i kylskåp vid 0 C att utfälla kristaller över jästen.

Detta kommer att hjälpa hålla ner jästen när du häller upp.

När flaskorna ska öppnas är en ömtålig operation där det mesta av innehållet kan spruta ut om du inte gör det på korrekt sätt.

Såvida du ej är en mästare på denna färdighet kan detta troligen vara ett bra förslag:

Snabbhet är det mest betydelsefulla i denna process om du vill behålla det mesta av din mousserande vin. Placera en innehållslös mottagare på en vinkling framför flaskan som du också vinklar och avlägsna locket på flaskan.

Det tar lång träning att se till att flaskan kan öppnas utan att innehållet sprutar ut.

Men om det nu finns något som heter ”imponatoreffekt” så är den 100 % när du öppnar din första egentillverkade champagneflaska i glada vänners lag.

Jag har inte skrivit någonting om den vanliga vintillverkningen som behövs som fundament till detta, samtliga tillbehör för detta finner du lätt på nätet.