Enkel och flexibel hembryggning av vin

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flertal av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand sedan till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men givetvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns enormt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är ännu trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att dessutom ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska leda till vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med varierande bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledning.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats brukar erhålla annorlunda karaktär, till och från påtagliga men vanligtvis ytterst marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en bra förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en central faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumstemperatur och man ska undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra råd att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noggrant in samtliga data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noga, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Be the first to comment

Leave a Reply