Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade åt samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men givetvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns oerhört många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning populär.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att dessutom ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som kanske har bryggt några vinsatser kanske vill prova med varierande bär, frukter och juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar erhålla avvikande karaktär, stundtals påtagliga men mestadels särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan ständigt uppstå, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt rent. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man bör undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera plats för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att uppdaga skillnader är ett bra råd att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in samtliga data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Be the first to comment

Leave a Reply