Hemmaframställning av vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar producera gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin minsann ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är väldigt betydelsefullt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är fantastiskt för att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett förträffligt hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens och processens skull att utförligt importera mätuppgifter i en detaljerad bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.

Be the first to comment

Leave a Reply