Framställ goda viner direkt i hemmet

För att vin ska få kallas vin måste det enligt EU:s definitioner produceras på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är rådande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden liknande förfaringssätt men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det även vanligt förekommande att man brygger vin på olika frukter alternativt juicekoncentrat av varierande slag.

Vinframställning hemma är en spännande process att följa. I fall då man inte brygger utifrån en färdig vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär eller frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det alldeles utmärkt att plocka bär till en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Viktigt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha ren utrustning och dessutom rent vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet innebär bismaker och kan i värsta fall förstöra vinet helt å hållet. Det är således en bra idé att använda aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror tillfullo på kolets kvalitet, dess area i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att sila vattnet via granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen äga rum i rumsvärme.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är klart, så behövs en brygghink på ungefär 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa genom vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är utförd så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket betydelsefull del av utrustningen är en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid endast sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär alternativt frukter som används så påverkar dess skilda mängder extraktämnen utslaget. Det är angeläget att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det ultimata är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk sedan ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Glöm inte bort att registrera alla data och helst föra en noga och precis bryggjournal. Det är viktigt att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta således självklart även smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i cirka 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är färdig.

Att brygga sitt eget vin

Att allt fler folk brygger sitt eget vin hemma märks inte minst på alla tillgängliga produkter för vinframställning. Det är en rafflande procedur som ger möjlighet att experimentera och ta fram olika sorter.

Det allra första steget är att organisera processen, och att införskaffa ett lämpligt kärl. Reflektera även över vilken variant av jäst som krävs för att brygga vinet. Det gäller att vara grundlig med tanke på att det ökar chansen till att erhålla ett bra resultat. Tänk över vilka bär, frukter alternativt juice du vill begagna dig av. Det är såklart något som hör ihop med vilken typ av vin man tänker göra. Det första man tänker på kanske dock är att framställa vin på vindruvor, men det går att göra vin på många olika bär samt frukter.

Om man plockar bär för att tillämpa till vinbryggningen så är det relevant att ordna och rensa noggrant. Dåliga bär bör ej användas till bryggningen, och kvistar bör rensas bort. Risken med att ha kvar kvistar är att smaken på vinet blir omåttligt mycket syrligare vilket genererar en utökad risk för mögel.

Mosa sedan bären och ha därefter i vatten och rör om. Hur mycket bär och vatten som ska ingå beror helt o hållet på recept. Men åt 10 liter vin behövs 4,5 kg bär samt 8 liter vatten.

I kommande del av processen krävs ett verktyg som kallas ochelemätare. Den kan vara behjälplig för att mäta sockerhalten hos bären alternativt frukterna som används åt framställningen. Oftast brukar det stå på jästpaketen ett motsvarande värde på hur hög sockerhalten bör vara. Normalt är att man kompletterar med socker och häller i socker till dess värdet uppnås. Var noggrann med att röra om.

Därpå är det dags att ha i jäst i den fruktmassa som blivit. Skilda jästar hanteras annorlunda och på förpackningarna anges oftast hur man ska göra. Anledningen till att det finns annorlunda sorters jäster är för att en del passar bättre till fruktigare viner medan andra är mer lämpade för bryggning vid tillfällen då man strävar efter högre alkoholhalt än normalt.

När vin framställs sker skilda processer av jäsningar. Vid förjäsning bör kärlet stå i ungefär 20-25 grader i 4-6 dagar. När dessa dagar passerat ska vinet tappas om för första gången. Till det krävs ännu ett kärl och en sil till bären. Kärnor, skal filtreras bort när man genom silen häller från det ena kärlet till det andra. För att inte gå miste om smak bör man tvinga ur den sista saften ur bären.

Mät med ochelemätaren igen för att kolla sockerhalten och om mer socker behöver tillsättas. Därefter får vinet stå i jäskärlet till dess det slutat jäsa. Tiden varierar alltid beroende på jäst, sockerhalt m.m., men vanligtvis tar det 2-4 veckor. Med hjälp av ett mätglas blir det lättare att mäta sockerhalten.

När jäsningen är klar bör man tappa om vinet och filtrera på nytt och ha i vinsvavla och skaka om. Vinsvavlan hjälper till att bevara vinet. Häll i ännu lite vinsvavla efter en månad och avvakta sedan en månad till innan upptappning av vinet.

Smidig och primitiv vinframställning

För att vin ska få kallas just vin måste det enligt EU:s definitioner produceras från saften av pressade vindruvor. Vitt vin karaktäriseras av gröna, gulvita eller blå druvor medan rött vin karaktäriseras av svartblå, blåröda eller blå druvor. Det finns mängder av vindistrikt runt om i världen och av den anledningen finns det massa speciella olika processer av vinframställning.

De absolut äldsta spåren av vinodling och vinframställning är från ca 5000 fKr och har påträffats i nuvarande Iran. Med tiden fick vinframställningen allt större utbreddning och spred sig i första hand till de grekiska öarna och sedan också till Italien och södra Frankrike. Slutligen skulle samtliga de områden som ingick i Romariket förknippas med vinframställning och när stormakten föll fortsatte vinframställningen fram till nutid och som givetvis också spridits till återstående världen.

Idag har vinframställningen förenklats på så vis att den kan ske i våra hushåll. Det är dock inte jämt hemmabryggningen uppfyller EU:s definition av vin eftersom människor tenderar att prova diverse varierande bär, frukter samt juicer. Det ger dessutom chans att lära sig nya och annorlunda recept.

Det centrala momentet för vinframställning hemma liksom för övriga vinindustrin är jäsningen som syftar till att stegra alkoholhalten. För vinframställning hemma köper man en vinsats som är ett alldeles briljant alternativ för den som aldrig tidigare bryggt vin. Det blir mestadels förträffligt resultat och det enda man behöver göra är att följa de medföljande instruktionerna.

En av de främsta faktorerna för att nå målet med sin vinframställning är att vara pedant med renlighet. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag. Det kan handla om att vissa oönskade bakterier kommer i kontakt med mäsken. Följaktligen är både hygien och ren utrustning oerhört relevant.

Aktivt kol är en oerhört bra naturprodukt som både är billigt och kan återanvändas. Det fungerar till att rena både vatten samt alkohol. Aktivt kol eliminerar via absorption oönskade ämnen i både vätskor och gaser och används i fall då vanlig filtrering inte kan avskilja vissa ämnen. Inuti kolets porer fastnar föroreningarna när absorption sker.

Man bör ha i åtanke att varje vinsats man framställer brukar få sin egen prägel oavsett ifall man följer samma recept. Variationer brukar nästan alltid uppstå, men de kan med tiden bli mindre ju oftare man brygger utifrån ett å samma recept. Anledningen till variationerna beror bland annat på omväxlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Och tänk på att bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Ett förslag är att prova skilda jäster till samma vinsats, och på så vis upptäcka skillnader.

Gert Strand AB har över 30 års erfarenhet av varierande varianter av hembryggning, och erbjuder ett av världens mest detaljerade sortiment. Företaget har specialiserat sig på bland annat vinsatser för vinbryggning, och utgår från mottot att bryggning ska vara enkelt. De levererar samma produkter till den etablerade vinindustrin men erbjuder genom sortimentet en mer anpassad konsumentstorlek och vinsatser utan att för den skull tumma på kvaliteten.

Gert Strand AB rekommenderar den egna vinjästen som finns i sortimentet. Det är en jäst som jäser väldigt rent. Den innehåller näringsämnen som bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt. Med tanke på att jästen består av mindre socker resulterar det därtill i snabbare jäsning. Anledningen till att det finns skilda sorters jäster är därför att en del är mer lämpade för fruktigare viner och andra mer lämpade för bryggning då man strävar efter hög alkoholhalt.

Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det flera goda tips och råd på hur man lyckas framställa spännande viner hemma. Det är en betydelsefull och uttömande bok som består av en hög grad av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en stor utveckling inom vinframställningen hemma. Otaliga kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flertal hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som avsikt att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan också tjäna som gott underlag åt diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen skojigt att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Många ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har många resonerat att det till och från är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer utrymme att hälla i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många människor i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att samlas och umgås, och hjälpas åt och utbyta erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen råd om att utförligt planlägga vinprocessen. Det är viktigt att skriva upp allt som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli rätt så förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer alltsammans följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor fel. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligen gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva upp alltsammans som tillsätts och när i processen det händer. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt för att lokalisera vad som eventuellt kan ha gått fel. En bryggjournal kan självklart funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.

Kom igång med bryggningen med boken Hemmaframställning av Vin

Hemmaframställning av Vin är skriven av Kjeld Erlandsen och har hjälpt både nybörjare och lite mer erfarna vinbryggare i drygt 30 år. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i flera skilda reviderade upplagor. Boken består av mycket praktisk vägledning om hur man på bästa vis brygger sitt vin och om brygga vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt steg att från att endast tycka om att dricka vin också börja intressera sig för bryggning. Den som dricker massor vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos vissa uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en fruktbärande och rolig hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del folk avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. tveksamhet samt okunskap. Det är synd med tanke på att processen oftast är enklare än vad man tror. Världens främsta vinexperter förfinar hela tiden metoder för vinframställning överlag. Det dyker hela tiden upp nya ingredienser och nya vinjäster som håller en mycket hög kvalité.

Utvecklingen är väsentlig på så vis att allt mindre inom all typ av vinframställning lämnas åt slumpen. Mycket av framgångarna överlag påverkar i sin tur dessutom processerna för hemmabruk. Samtliga dessa framgångar tenderar att påtagligt influera slutresultatet. Man ska vara noggrann med att även hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del väsentlig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst behövs en hävert som ska användas till upptappning och även till omtappning. Därtill behövs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett råd är att inför bryggningen skriva ned precis allting som behövs, och dessutom göra upp en lista på de arbetsmoment som ska följas. Allting i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det medför att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att nå målet. Med tanke på att det tar relativt lång tid att brygga en sats så vill man inte helst börja om från början. Det är därtill betydelsefullt att utrustningen är ren. Om inte så är det markant risk att det påverkar smaken. Kontrollera självklart så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är relevant att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer utförlig information om vinprocessen ska läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken då mycket i boken fokuserar på det. Du kommer erhålla utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar även på smaksättning samt vinprovning. Dessutom står det att läsa om övriga nyheter om starkviner.

Hur får man tag i boken? Det är minsann enklare än vad man tror och inom mycket kort kan du sitta och läsa boken omedelbart på datorskärmen alternativt via din läsplatta. Boken är nämligen tillgänglig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är alldeles kostnadsfri att låna. Det enda som krävs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, omedelbart

Smakrikt och underbart vin hemma

Under längre tid har folk uppskattat vin och dess framställning Det finns antika traditioner av tillverkning av vin, och i nuvarande Iran har man hittat spår av vinframställning från 5000 f.Kr. När romarriket bredde ut sig flödade vinet och fram till idag har vinkonstens traditioner spridits och anammats av övriga världen.

Det har därtill blivit vanligt att gemene man brygger sitt eget vin hemma. Flera menar att det är ett utmärkt tillfälle att personligen ha möjlighet att utforska varierande vinsmaker. Den som aldrig tidigare bryggt vin från grunden kan med fördel begagna sig av en komplett vinsats. Om alla instruktioner följs utförligt så kommer även nybörjaren nå målet och erhålla ett smakrikt vin att njuta av.

En del mer rutinerade vinbryggare brukar dock vilja utgå från egna recept, eller rentav experimentera fram nya recept under processens gång. Enligt EU:s definitioner så tillåts vin i traditionell bemärkelse, d.v.s. sådant vin som produceras på etablerade anläggningar, enbart kallas vin ifall vinmusten består av pressade vindruvor. Den som brygger hemma behöver dock inte leva upp till de kraven, och det med fördel. Det ger möjlighet att pröva att göra vin på massor varierande bär och frukter. Det ger det där lilla extra som bidrar till känslan av eget vin.

Det första man bör tänka på före man sätter igång med hemmabryggningen är att checka så att utrustningen är kliniskt ren. När man brygger vin har man inte råd att tumma på hygienen med tanke på att minsta lilla förorening eller liknande kan ändra vinets smakkaraktär avsevärt. En annan väldigt viktig del av bryggningen är att se till att vattnet som ska blandas med bären eller frukterna är fräscht.

För att vara på den säkra sidan ska man förädla sitt vatten med aktivt kol. Det finns som pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Kolets duglighet att förädla beror på kvalitativa aspekter såsom kolets yta i kvadratmeter per gram och porstruktur.

Filtrera vattnet genom i första hand granulerat aktivt kol eller använd pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör ske i rumsvärme. Aktivt kol finns att inhandla via Gert Strand AB som har mångårig erfarenhet av hemmabryggning.

Bären eller frukterna ska pressas ner i vattnet för att förjäsas och bilda vinmusten. Tänk på att bryggkärlen som används vid bryggningen inte ska vara för små. Ett vattenlås måste vara placerat vid gummit på locket till bryggkärlen. Det tenderar att blidas skum under jäsningen de första dagarna och ifall hinken inte är tillräckligt stor kommer mäsk ta sig ut genom vattenlåset.

När förjäsningen är färdig måste vinet omtappas till ett ytterligare jäskärl där den huvudsakliga jäsningen ska äga rum. Jäshinken måste nu vara större än den som används vid förjäsningen. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra krävs en sughävert.

Oechslemätare är också en oerhört betydande del av redskapen som används vid bryggning. Den används för att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas ska finnas tillgängligt och vara stort nog att oechslemätaren ryms. Ett mätglas som rymmer 100 ml brukar vara nog.

Till och från är det faktiskt inte enbart sockerhalten som genererar utslag på flytvikten när oechslemätare används. Bär och frukters mängder extraktämnen varierar nämligen och påverkar följaktligen utslaget olika.

Ta alltid regelbundna prover med hjälp av oechslemätaren. Det är ett mätredskap som har en betydlig funktion under bryggningens gång. Ett tips är att mäta upp tre deciliter vin i ett litermått. Fyll upp 100 ml i mätglaset och sänk sedan ner oechslemätaren för att läsa av värdet.

Registrera samtliga värden utförligt i en bryggjournal. Det ger möjlighet att följa processen och ger kontroll. På så vis undviker man att bli överraskad över vinsmaken i slutändan. Men man ska så klart inte bara förlita sig på mätresultat. Man får heller inte glömma bort att smaka av vinet stundtals och verkligen låta det sköljas i munnen för att känna av smaken.

I det sista momentet av jäsningen får vinet stå i jäskärlet i cirka 2-4 veckor. Precis tid beror helt på vilken jäst som används, vinets sockerhalt m.m. Efter jäsningen kan man med fördel tappa om vinet och sila ytterligare en gång.

Med boken Hemmaframställning av Vin kan du komma igång med bryggningen

Hemmaframställning av Vin är skriven av Kjeld Erlandsen och har hjälpt både nybörjare och lite mer erfarna vinbryggare i ungefär 30 år. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i flera olika reviderade upplagor. Boken innehåller mycket användbar information om hur man på bästa sätt brygger sitt vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt steg att från att enbart tycka om att dricka vin även börja intressera sig för bryggning. Den som dricker mycket vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos somliga uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en givande och rolig hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del människor avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. osäkerhet och okunskap. Det är synd med tanke på att processen oftast är enklare än vad man tror. Världens främsta vinexperter förfinar ständigt metoder för vinframställning överlag. Det dyker ständigt upp nya ingredienser och nya vinjäster som håller en mycket god kvalité.

Utvecklingen är betydande på så sätt att allt mindre inom all form av vinframställning lämnas åt slumpen. Mycket av framgångarna överlag påverkar i sin tur även processerna för hemmabruk. Alla dessa framgångar tenderar att markant påverka slutresultatet. Man bör vara noga med att även hemma lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del nödvändig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst behövs en hävert som ska användas till upptappning och även till omtappning. Därtill behövs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett tips är att inför bryggningen anteckna precis allting som behövs, och även göra upp en lista på de arbetsmoment som ska följas. Allting i anteckningarna bör följas till punkt och pricka. Det innebär att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att lyckas. Med tanke på att det tar ganska lång tid att brygga en sats så vill man inte gärna börja om från början. Det är dessutom viktigt att utrustningen är ren. Om inte så är det stor risk att det påverkar smaken. Kontrollera givetvis så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är viktigt att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer ingående information om vinprocessen bör läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken då mycket i boken fokuserar på det. Du kommer få utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar även på smaksättning och vinprovning. Dessutom står det att läsa om övriga nyheter om starkviner.

Hur får man tag i boken? Det är faktiskt enklare än vad man tror och inom väldigt kort kan du sitta och läsa boken direkt på datorskärmen eller via din läsplatta. Boken är nämligen tillgänglig som e-bokgenom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är helt gratis att låna. Det enda som krävs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att förlora, låna Hemmaframställning av Vin, nu

Brygg ditt eget vin

Inom den etablerade vinindustrin krossas vindruvor i en krossningsmaskin, och i enlighet med mer traditionella metoder kan krossningen dessutom ske med hjälp av att man trampar på druvorna. Trampning sker fortfarande på mindre anläggningar.

Man avlägsnar stjälkarna från druvorna under pressningen, och när man framställer vitt vin är det viktigt att även ta bort druvornas skal. För att röda druvor inte ska leda till vitt vin ska man avlägsna skalen. För att ta bort till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer ska svaveloxid tillsättas till saften. Den must som blivit i detta skeendet samlas sedan upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat.

Det är mycket hos metoderna inom den etablerade vinindustrin som i olika former har likheter med hemmabryggning av vin. Och den som är intresserad av att brygga eget vin har potential att experimenter in i det oändliga. Den som vill ta vinframställningen till en ny nivå bör exempelvis passa på att plocka bär under sommaren och hösten. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas till vinsatser. Som tur är krävs ingen krossningsmaskin, eller man behöver inte använda fötterna heller för den delen. Att krossa bär, frukter eller liknande går fint med en potatisstöt.

En väsentlig del av vinframställningen är helt klart vattnet. För att inte det färdiga vinet ska påverkas är det relevant att vattnet är riktigt rent och utan bismaker eller att det inte har några föroreningar. Det finns en utmärkt metod som innebär att förädla vattnet med hjälp av aktivt kol. Aktivt kol finns i tre olika former. Antingen som pulverkol, granulerat kol eller som högtryckspressat format kol. Oftast har den sistnämnda varianten formen av små stavar. Reningsförmågan beror på vilket kol som används, porstruktur och kolets area i kvadratmeter per gram.

De två vanligaste reningsmetoderna är att sila vätskan via granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol för att slamma upp vätskan. Det bästa är att reningen sker i rumstemperatur och man bör helst undvika rening i kyla då det i värsta fall inte fungerar alls.

Till vinframställning hemma behövs en brygghink på ca 30 liter med ett vattenlås som ska sitta i gummispunnet på hinklocket. En för liten hink skänker nämligen inte yta för skummet som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. I en mindre hink kommer mäsken åka ut via hinkens vattenlås under jäsning.

I nästa skede av processen krävs ännu en större hink – en s.k. jäshink. Den blir aktuell när det är dags för omtappning av vinet. Med hjälp av en sughävert tappas vinet över från ena hinken till den andra. Det krävs även en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas stort tillräckligt att oechslemätaren ryms. Vanligtvis brukar 100 ml vara en tillräcklig storlek.

Det brukar vara mer än socker som ger utslag på flytvikten vilket beror på att frukter består av varierande mängder extraktämnen. Det genererar självklart annorlunda utfall, vilket man måste ha med i kalkylerna.

För att ta ett exempel med oechslemätaren så mäter man upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Fyll upp mätglaset till 100 ml och sänk sedan ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Det är viktigt att importera mätuppgiften i en bryggjournal för att optimalt följa processen. Det första provet utförs alltid före jäst har tillsatts. Ta ett smakprov och låt vinet rulla omkring i munnen noggrant för att uppfatta smaken. Häll därefter tillbaka vinet från måttet i hinken.

Sedan får vinet vara i jäskärlet i omkring 2-4 veckor beroende på jäst, sockerhalt m.m. När jäsningen är färdig bör man tappa om vinet och filtrera på nytt.

Brygga vin med hjälp av boken Hemmaframställning av Vin

I drygt 30 år har boken Hemmaframställning av Vin författad av Kjeld Erlandsen funnits på marknaden som har hjälpt både nybörjare och lite mer rutinerade vinbryggare. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i många skilda reviderade upplagor. Boken består av mycket användbar vägledning om hur man på bästa vis brygger sitt vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt steg att från att bara gilla att dricka vin dessutom börja intressera sig för bryggning. Den som dricker mycket vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos somliga uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en utvecklande och rolig hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del personer avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. tveksamhet samt okunskap. Det är synd med tanke på att processen vanligtvis är enklare än vad man antar. Världens främsta vinexperter förfinar hela tiden metoder för vinframställning överlag. Det dyker hela tiden upp nya ingredienser samt nya vinjäster som håller en mycket god kvalité.

Utvecklingen är viktig på så sätt att allt mindre inom all form av vinframställning lämnas åt slumpen. Massor av framgångarna överlag påverkar i sin tur dessutom processerna för hemmabruk. Samtliga dessa framgångar tenderar att markant influera slutresultatet. Man ska vara noggrann med att också hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del väsentlig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst behövs en hävert som ska användas till upptappning och också till omtappning. Därtill behövs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett tips är att inför bryggningen notera precis allting som behövs, och dessutom göra upp en lista över de arbetsmoment som ska följas. Allt i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det medför att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att lyckas. Med tanke på att det tar ganska lång tid att brygga en sats så vill man inte helst börja om från början. Det är även angeläget att utrustningen är ren. Om inte så är det markant risk att det påverkar smaken. Inspektera självfallet så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är relevant att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer noga upplysning om vinprocessen ska läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken då mycket i boken fokuserar på det. Du kommer få utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar också på smaksättning samt vinprovning. Därtill står det att läsa om övriga nyheter om starkviner.

Hur får man tag i boken? Det är rentav enklare än vad man tror och inom oerhört kort kan du sitta och läsa boken omedelbart på datorskärmen eller via din läsplatta. Boken är nämligen åtkomlig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är helt kostnadsfri att låna. Det enda som behövs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, omedelbart

Så lyckas du med hemmabryggningen

Vad beträffar vinproduktion för hemmabruk så har utvecklingen gått framåt. Bland annat har utrustningen i sig blivit bättre, men också jästekniker och övrigt som har med bryggprocesen att göra. Den som synnerligen vill fördjupa sig bör exempelvis kolla upp boken Hemmaframställning av vin skriven av Kjeld Erlandsen. Det är en bok som har funnits på marknaden i över 30 år och har hjälpt flera vinbryggare att nå enastående resultat.

Hemmaframställning av vin är en väldigt ingående bok som börjar med att upplysa att vin är en angenäm hobby. Gemene man bör ha möjligheten och glädjen att brygga husets egen specialitet samt årgång, vilket upplevs genom att experimentera under processens olika steg.

I boken betonas att råvarorna och urvalet och möjligheterna för experiment är oändliga. Kjeld begränsar sig dock och föreslår de bär och frukter som givit honom de mest fängslande smakerna. Han delar in råvarorna i en mängd varierande kategorier. Bland annat nämner han trädgårdens frukter, trädgårdens prydnadsbuskar och sådant man kan lokalisera under skogsturen.

Råvaror inom första kategorin är bland annat äpplen, päron och plommon. Vad gäller prydnadsbuskar så nämner han bland annat måbär, kvittenträd samt blåbär. I skogen finns möjligheten att finna massor vilda bär. Han nämner annorlunda slags nypon, kråkbär, havtorn, björnbär, slånbär med mera.

Mot bakgrund av dessa fåtal exempel på råvaror så inser man ganska hastigt att vin kan smaka oerhört annorlunda. Frukt och bär ska självfallet vara mogna och goda om de ska användas åt vinframställning

I boken står det noggrant om den nödvändig utrustning som ska användas och det ges även tips på kringutrustning som är bra att innehava. Den nödvändiga utrustningen enligt Erlandsen är ett jäskärl på 25 liter, en hävert till omtappning samt upptappning, en gummitätning som har jäsrör. Men det finns som sagt en del andra hjälpmedel och komplement som kan vara nyttiga.

En mycket given källa för dina köp av sådant som har med hemmaframställning att göra, är Gert Strand AB. Företaget besitter mångårig erfarenhet av vinbryggning och är gärna behjälpligt med sina unika produkter. Vinbryggaren kan till exempel inhandla aktivt kol från företaget, vilket är betydelsefullt för att förädla vattnet från diverse föroreningar. Om vattnet till bryggsatsen inte är nog rent finns nämligen en överhängande risk att vinets smak blir förvrängd.